Surveillance under Surveillance
6400 surveillance nodes area: public • worldwide • all types all years • month: May Your browser is not able to display SVG graphics.
FR 1816 nodes 28.38% DE 644 nodes 10.06% CZ 485 nodes 7.58% PH 455 nodes 7.11% IT 305 nodes 4.77% US 287 nodes 4.48% BE 285 nodes 4.45% AR 262 nodes 4.09% GB 244 nodes 3.81% AU 210 nodes 3.28% RU 197 nodes 3.08% AT 171 nodes 2.67% NL 112 nodes 1.75% IN 108 nodes 1.69% SG 89 nodes 1.39% CH 87 nodes 1.36% PL 78 nodes 1.22% ES 78 nodes 1.22% HU 64 nodes 1.00% < 1% 423 nodes 6.67% Your browser is not able to display SVG graphics.
28.38% • 1816 nodes
10.06% • 644 nodes
7.58% • 485 nodes
7.11% • 455 nodes
4.77% • 305 nodes
4.45% • 285 nodes
4.09% • 262 nodes
3.81% • 244 nodes
3.28% • 210 nodes
28.38% • 1816 nodes
10.06% • 644 nodes
7.58% • 485 nodes
7.11% • 455 nodes
4.77% • 305 nodes
4.45% • 285 nodes
4.09% • 262 nodes
3.81% • 244 nodes
3.28% • 210 nodes
3.08% • 197 nodes
2.67% • 171 nodes
1.75% • 112 nodes
1.69% • 108 nodes
1.39% • 89 nodes
1.36% • 87 nodes
1.22% • 78 nodes
1.22% • 78 nodes
1.00% • 64 nodes
0.69% • 44 nodes
0.69% • 44 nodes
0.55% • 35 nodes
0.42% • 27 nodes
0.41% • 26 nodes
0.39% • 25 nodes
0.39% • 25 nodes
0.33% • 21 nodes
0.33% • 21 nodes
0.23% • 15 nodes
?? • not localized yet
0.22% • 14 nodes
0.17% • 11 nodes
0.17% • 11 nodes
0.16% • 10 nodes
0.16% • 10 nodes
0.14% • 9 nodes
0.13% • 8 nodes
0.11% • 7 nodes
0.11% • 7 nodes
0.11% • 7 nodes
0.08% • 5 nodes
0.08% • 5 nodes
0.06% • 4 nodes
0.06% • 4 nodes
0.05% • 3 nodes
0.05% • 3 nodes
0.05% • 3 nodes
0.05% • 3 nodes
0.03% • 2 nodes
0.03% • 2 nodes
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
0.02% • 1 node
FR • 28.38% • 1816 nodes DE • 10.06% • 644 nodes CZ • 7.58% • 485 nodes PH • 7.11% • 455 nodes IT • 4.77% • 305 nodes US • 4.48% • 287 nodes BE • 4.45% • 285 nodes AR • 4.09% • 262 nodes GB • 3.81% • 244 nodes AU • 3.28% • 210 nodes RU • 3.08% • 197 nodes AT • 2.67% • 171 nodes NL • 1.75% • 112 nodes IN • 1.69% • 108 nodes SG • 1.39% • 89 nodes CH • 1.36% • 87 nodes PL • 1.22% • 78 nodes ES • 1.22% • 78 nodes HU • 1.00% • 64 nodes < 1% • 6.67% • 423 nodes 5604202801400 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023May Your browser is not able to display SVG graphics.
area: public • worldwide • all types
all years • month: May
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
 
FR • France • 28.38% • 1816 nodes
0201253617531154370560211451358
 
DE • Germany • 10.06% • 644 nodes
00101561414152365715954103204
 
CZ • Czech Republic • 7.58% • 485 nodes
00000322321087437812
 
PH • Philippines • 7.11% • 455 nodes
00000001000421531213
 
IT • Italy • 4.77% • 305 nodes
00012011050681454203757
 
US • United States of America (USA) • 4.48% • 287 nodes
000000000233001241028
 
BE • Belgium • 4.45% • 285 nodes
000200600081101458726
 
AR • Argentina • 4.09% • 262 nodes
0000020015462208925
 
GB • United Kingdom • 3.81% • 244 nodes
0014835180261740542363
 
AU • Australia • 3.28% • 210 nodes
0000001000001050698
 
RU • Russia • 3.08% • 197 nodes
0000811112981911852814
 
AT • Austria • 2.67% • 171 nodes
00000000022000112028
 
NL • Netherlands • 1.75% • 112 nodes
00000000068181242629
 
IN • India • 1.69% • 108 nodes
0010000000011025737
 
SG • Singapore • 1.39% • 89 nodes
00000000000000863
 
CH • Switzerland • 1.36% • 87 nodes
0001200000121301940
 
PL • Poland • 1.22% • 78 nodes
00000242272433940
 
ES • Spain • 1.22% • 78 nodes
0000010209220812213
 
HU • Hungary • 1.00% • 64 nodes
0000000000132731110
 
CL • Chile • 0.69% • 44 nodes
00000000001104011
 
LT • Lithuania • 0.69% • 44 nodes
00000000000003716
 
CA • Canada • 0.55% • 35 nodes
01200000001016816
 
ID • Indonesia • 0.42% • 27 nodes
00000000000000270
 
MX • Mexico • 0.41% • 26 nodes
00000000002410010
 
BR • Brazil • 0.39% • 25 nodes
00000000120113125
 
NO • Norway • 0.39% • 25 nodes
00000000011090032
 
DK • Denmark • 0.33% • 21 nodes
00000000000001137
 
GR • Greece • 0.33% • 21 nodes
00100000000011603
 
UA • Ukraine • 0.23% • 15 nodes
00000000001001112
 
?? • not localized yet • 0.22% • 14 nodes
00000000000000014
 
MA • Morocco • 0.17% • 11 nodes
00000010010000000
 
EC • Ecuador • 0.17% • 11 nodes
0000000000030080
 
SK • Slovakia • 0.16% • 10 nodes
0000000000610030
 
TR • Turkey • 0.16% • 10 nodes
0000000000025300
 
MY • Malaysia • 0.14% • 9 nodes
0000000000070020
 
SE • Sweden • 0.13% • 8 nodes
0000000000000044
 
JP • Japan • 0.11% • 7 nodes
0000000001310101
 
HR • Croatia • 0.11% • 7 nodes
0000020000000050
 
SI • Slovenia • 0.11% • 7 nodes
0000000000000070
 
FI • Finland • 0.08% • 5 nodes
0000000000000014
 
BG • Bulgaria • 0.08% • 5 nodes
0000000000101300
 
CN • People's Republic of China • 0.06% • 4 nodes
0000000000100210
 
BO • Bolivia • 0.06% • 4 nodes
0000000000010201
 
PT • Portugal • 0.06% • 4 nodes
0000000000000040
 
CU • Cuba • 0.05% • 3 nodes
0000000000000003
 
YT • Mayotte • 0.05% • 3 nodes
0000000000000003
 
IM • Isle of Man • 0.05% • 3 nodes
0000000030000000
 
CO • Colombia • 0.05% • 3 nodes
0000010000002000
 
VN • Vietnam • 0.03% • 2 nodes
0000000000000011
 
IR • Iran • 0.03% • 2 nodes
0000200000000000
 
RW • Rwanda • 0.02% • 1 node
0000000000000001
 
NZ • New Zealand • 0.02% • 1 node
0000000000000001
 
UZ • Uzbekistan • 0.02% • 1 node
0000000000000001
 
BM • Bermuda • 0.02% • 1 node
0000000000000001
 
PE • Peru • 0.02% • 1 node
0000000000000100
 
IE • Ireland • 0.02% • 1 node
0000000100000000
 
MQ • Martinique • 0.02% • 1 node
0000000000000001
 
MO • Macau • 0.02% • 1 node
0000000001000000
 
Total • 100% • 6400 nodes
0319243769573759388285732899100815971186