Surveillance under Surveillance
651 surveillance nodes area: not specified • worldwide • all types year: 2019 • month: October Your browser is not able to display SVG graphics.
IT 133 nodes 20.43% US 63 nodes 9.68% GB 61 nodes 9.37% FR 54 nodes 8.29% BR 41 nodes 6.30% DE 39 nodes 5.99% NL 36 nodes 5.53% CH 28 nodes 4.30% CO 22 nodes 3.38% FI 22 nodes 3.38% RU 20 nodes 3.07% AO 13 nodes 2.00% HU 12 nodes 1.84% BY 12 nodes 1.84% JP 10 nodes 1.54% BD 10 nodes 1.54% UZ 10 nodes 1.54% < 1% 65 nodes 9.95% Your browser is not able to display SVG graphics.
20.43% • 133 nodes
9.37% • 61 nodes
8.29% • 54 nodes
6.30% • 41 nodes
5.99% • 39 nodes
5.53% • 36 nodes
4.30% • 28 nodes
3.38% • 22 nodes
3.38% • 22 nodes
20.43% • 133 nodes
9.37% • 61 nodes
8.29% • 54 nodes
6.30% • 41 nodes
5.99% • 39 nodes
5.53% • 36 nodes
4.30% • 28 nodes
3.38% • 22 nodes
3.38% • 22 nodes
3.07% • 20 nodes
2.00% • 13 nodes
1.84% • 12 nodes
1.84% • 12 nodes
1.54% • 10 nodes
1.54% • 10 nodes
1.54% • 10 nodes
0.92% • 6 nodes
0.92% • 6 nodes
0.77% • 5 nodes
0.77% • 5 nodes
0.61% • 4 nodes
0.46% • 3 nodes
0.46% • 3 nodes
0.46% • 3 nodes
0.46% • 3 nodes
0.31% • 2 nodes
0.31% • 2 nodes
0.31% • 2 nodes
0.31% • 2 nodes
0.31% • 2 nodes
0.31% • 2 nodes
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
0.15% • 1 node
IT • 20.43% • 133 nodes US • 9.68% • 63 nodes GB • 9.37% • 61 nodes FR • 8.29% • 54 nodes BR • 6.30% • 41 nodes DE • 5.99% • 39 nodes NL • 5.53% • 36 nodes CH • 4.30% • 28 nodes CO • 3.38% • 22 nodes FI • 3.38% • 22 nodes RU • 3.07% • 20 nodes AO • 2.00% • 13 nodes HU • 1.84% • 12 nodes BY • 1.84% • 12 nodes JP • 1.54% • 10 nodes BD • 1.54% • 10 nodes UZ • 1.54% • 10 nodes < 1% • 9.95% • 65 nodes 4634.52311.50 1Tu2We3Th4Fr5Sa6Su7Mo8Tu9We10Th11Fr12Sa13Su14Mo15Tu16We17Th18Fr19Sa20Su21Mo22Tu23We24Th25Fr26Sa27Su28Mo29Tu30We31ThOctober 2019 Your browser is not able to display SVG graphics.
area: not specified • worldwide • all types
year: 2019 • month: October
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
 
IT • Italy • 20.43% • 133 nodes
000210000000017520004000000217224615
 
US • United States of America (USA) • 9.68% • 63 nodes
000000000013060710000143141180400
 
GB • United Kingdom • 9.37% • 61 nodes
0200000200111101002311002191103100
 
FR • France • 8.29% • 54 nodes
00000000009015120000000100001133
 
BR • Brazil • 6.30% • 41 nodes
03037000000001720020104000000020
 
DE • Germany • 5.99% • 39 nodes
11123040200000000001001020011010
 
NL • Netherlands • 5.53% • 36 nodes
000000000000021000000000001302000
 
CH • Switzerland • 4.30% • 28 nodes
00000027000010000000000000000000
 
CO • Colombia • 3.38% • 22 nodes
00000040000001000000000050012000
 
FI • Finland • 3.38% • 22 nodes
00000000100008030100000000000000
 
RU • Russia • 3.07% • 20 nodes
00000010000012100000020000000040
 
AO • Angola • 2.00% • 13 nodes
00000010120000000000000000000000
 
HU • Hungary • 1.84% • 12 nodes
1110000100004000000200010000001
 
BY • Belarus • 1.84% • 12 nodes
0000210000000000060000000020001
 
JP • Japan • 1.54% • 10 nodes
0000000000000000020300000220010
 
BD • Bangladesh • 1.54% • 10 nodes
0000000000000000000316000000000
 
UZ • Uzbekistan • 1.54% • 10 nodes
0000000000600400000000000000000
 
UA • Ukraine • 0.92% • 6 nodes
0000000100000010000000300100000
 
IN • India • 0.92% • 6 nodes
0000300000000001000000001000100
 
EC • Ecuador • 0.77% • 5 nodes
0000000100000000400000000000000
 
ES • Spain • 0.77% • 5 nodes
0000000010000000000101100000001
 
AU • Australia • 0.61% • 4 nodes
0002000001000000000000000000001
 
CN • People's Republic of China • 0.61% • 4 nodes
0000040000000000000000000000000
 
IR • Iran • 0.46% • 3 nodes
0010000000000000000000000100001
 
SK • Slovakia • 0.46% • 3 nodes
0000001002000000000000000000000
 
TH • Thailand • 0.46% • 3 nodes
0000000000000000010000001001000
 
PH • Philippines • 0.46% • 3 nodes
1000100000000000000001000000000
 
MD • Moldova • 0.31% • 2 nodes
1000000000000001000000000000000
 
MX • Mexico • 0.31% • 2 nodes
0000000000000200000000000000000
 
AT • Austria • 0.31% • 2 nodes
0002000000000000000000000000000
 
VN • Vietnam • 0.31% • 2 nodes
0000000000000000000000000002000
 
AR • Argentina • 0.31% • 2 nodes
0000000000000000000010010000000
 
NO • Norway • 0.31% • 2 nodes
0000000000020000000000000000000
 
KR • South Korea • 0.15% • 1 node
0000000000000010000000000000000
 
MA • Morocco • 0.15% • 1 node
0000000000000000000000100000000
 
ID • Indonesia • 0.15% • 1 node
0000000000000001000000000000000
 
GU • Guam • 0.15% • 1 node
0100000000000000000000000000000
 
CU • Cuba • 0.15% • 1 node
0100000000000000000000000000000
 
CA • Canada • 0.15% • 1 node
0000000000000000000010000000000
 
BE • Belgium • 0.15% • 1 node
0000000000010000000000000000000
 
GR • Greece • 0.15% • 1 node
0000000000000000000000100000000
 
PT • Portugal • 0.15% • 1 node
0000000000000000000000000000010
 
HR • Croatia • 0.15% • 1 node
0000001000000000000000000000000
 
TR • Turkey • 0.15% • 1 node
0000000000000000000000010000000
 
Total • 100% • 651 nodes
49332149357233278267414146134156279930292538295653