Surveillance under Surveillance
529 surveillance nodes area: not specified • worldwide • all types year: 2018 • month: March Your browser is not able to display SVG graphics.
CO 276 nodes 52.17% BE 87 nodes 16.45% FR 30 nodes 5.67% DE 25 nodes 4.73% GB 17 nodes 3.21% IR 12 nodes 2.27% RU 10 nodes 1.89% UA 7 nodes 1.32% US 6 nodes 1.13% JP 6 nodes 1.13% < 1% 53 nodes 10.07% Your browser is not able to display SVG graphics.
52.17% • 276 nodes
16.45% • 87 nodes
5.67% • 30 nodes
4.73% • 25 nodes
3.21% • 17 nodes
2.27% • 12 nodes
1.89% • 10 nodes
1.32% • 7 nodes
1.13% • 6 nodes
52.17% • 276 nodes
16.45% • 87 nodes
5.67% • 30 nodes
4.73% • 25 nodes
3.21% • 17 nodes
2.27% • 12 nodes
1.89% • 10 nodes
1.32% • 7 nodes
1.13% • 6 nodes
0.76% • 4 nodes
0.76% • 4 nodes
0.76% • 4 nodes
0.76% • 4 nodes
0.76% • 4 nodes
0.57% • 3 nodes
0.57% • 3 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.38% • 2 nodes
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
0.19% • 1 node
CO • 52.17% • 276 nodes BE • 16.45% • 87 nodes FR • 5.67% • 30 nodes DE • 4.73% • 25 nodes GB • 3.21% • 17 nodes IR • 2.27% • 12 nodes RU • 1.89% • 10 nodes UA • 1.32% • 7 nodes US • 1.13% • 6 nodes JP • 1.13% • 6 nodes < 1% • 10.07% • 53 nodes 252189126630 1Th2Fr3Sa4Su5Mo6Tu7We8Th9Fr10Sa11Su12Mo13Tu14We15Th16Fr17Sa18Su19Mo20Tu21We22Th23Fr24Sa25Su26Mo27Tu28We29Th30Fr31SaMarch 2018 Your browser is not able to display SVG graphics.
area: not specified • worldwide • all types
year: 2018 • month: March
1
Th
2
Fr
3
Sa
4
Su
5
Mo
6
Tu
7
We
8
Th
9
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
20
Tu
21
We
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
29
Th
30
Fr
31
Sa
1
Th
2
Fr
3
Sa
4
Su
5
Mo
6
Tu
7
We
8
Th
9
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
20
Tu
21
We
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
29
Th
30
Fr
31
Sa
 
CO • Colombia • 52.17% • 276 nodes
000001000000225241001127000050000
 
BE • Belgium • 16.45% • 87 nodes
00000000010000000000000000000086
 
FR • France • 5.67% • 30 nodes
01000000000001000000401130140500
 
DE • Germany • 4.73% • 25 nodes
1200510011510000000000030001004
 
GB • United Kingdom • 3.21% • 17 nodes
0000201000000000300061000012010
 
IR • Iran • 2.27% • 12 nodes
0100000000000000000000009110000
 
RU • Russia • 1.89% • 10 nodes
0102000000001001110000000000012
 
UA • Ukraine • 1.32% • 7 nodes
3001020000010000000000000000000
 
US • United States of America (USA) • 1.13% • 6 nodes
0000101010000000000001000110000
 
JP • Japan • 1.13% • 6 nodes
0010000041000000000000000000000
 
IT • Italy • 0.76% • 4 nodes
0000110000001000000000000000001
 
AR • Argentina • 0.76% • 4 nodes
0100000010000100000000000000100
 
ES • Spain • 0.76% • 4 nodes
0040000000000000000000000000000
 
FI • Finland • 0.76% • 4 nodes
0000000000000000000000000000040
 
IQ • Iraq • 0.76% • 4 nodes
0000000000101000000001000000100
 
UZ • Uzbekistan • 0.57% • 3 nodes
0000000000000000000000100001100
 
CL • Chile • 0.57% • 3 nodes
0000300000000000000000000000000
 
EC • Ecuador • 0.38% • 2 nodes
0000000000001100000000000000000
 
NL • Netherlands • 0.38% • 2 nodes
0002000000000000000000000000000
 
TH • Thailand • 0.38% • 2 nodes
0000000100000000000000000000010
 
PL • Poland • 0.38% • 2 nodes
0000000010000000000000000000010
 
PH • Philippines • 0.38% • 2 nodes
0000000010001000000000000000000
 
LY • Libya • 0.38% • 2 nodes
0000000000000000000000000002000
 
SA • Saudi Arabia • 0.38% • 2 nodes
0000000000000000000000000020000
 
DO • Dominican Republic • 0.38% • 2 nodes
0000001000000000000000000000010
 
CH • Switzerland • 0.19% • 1 node
0000000000000000000000010000000
 
LA • Laos • 0.19% • 1 node
0000000000000000000001000000000
 
SK • Slovakia • 0.19% • 1 node
0000000000000000000001000000000
 
KZ • Kazakhstan • 0.19% • 1 node
0010000000000000000000000000000
 
HU • Hungary • 0.19% • 1 node
0000000000100000000000000000000
 
BO • Bolivia • 0.19% • 1 node
0000000000000000000000010000000
 
BY • Belarus • 0.19% • 1 node
0000000100000000000000000000000
 
CU • Cuba • 0.19% • 1 node
0000000001000000000000000000000
 
BR • Brazil • 0.19% • 1 node
0000000000000000000000000000010
 
CA • Canada • 0.19% • 1 node
0000000000000000000001000000000
 
IN • India • 0.19% • 1 node
0000000000000000000000000100000
 
Total • 100% • 529 nodes
4665125329472725542411112132612324681093